Najbliższe spotkanie:

Najbliższe spotkanie -
26-27 sierpnia 2017 na 3 Twórczym Końcu Lata,
Studium Edukacji Ekologicznej, ul. Starograniczna 28, Wrocław - Popowice

WARSZTATY lipiec 2017

Wszelkie informacje na temat 
14 Dolnośląskich Warsztatów Craftowych
 można znaleźć na stronie: 
Brak komentarzy: